Spółka cywilna

Jest to spółka osobowa. W jej skład wchodzą minimum dwie osoby. Spółka powstaje, gdy wspólnicy podpiszą adekwatną umowę. Wspólnicy mogą być osobami prawnymi lub też fizycznymi. W umowie określany jest między innymi cel oraz opisane są działania prowadzące do realizacji założonego celu. Podstawowy obowiązek obu wspólników to włożenie odpowiedniego wkładu do spółki (w momencie odejścia wspólnika cały jego wkład jest mu zwracany). Każdy ze wspólników reprezentuje spółkę.