Spółka partnerska

To spółka osobowa, którą tworzą partnerzy (wspólnicy), by móc wykonywać wolny zawód. Spółka partnerska zawiązywana jest przez osoby fizyczne. Wolne zawody dotyczą między innymi: lekarzy, architektów, adwokatów, tłumaczy przysięgłych, lekarzy weterynarii, stomatologów oraz innych, określonych w ustawach. Spółkę należy zarejestrować. Do rejestracji należy dołączyć dokument potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu. Partner nie bierze odpowiedzialności za zobowiązania pozostałych partnerów, o ile nie zostało inaczej ustalone w umowie.