Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sp. z o.o. to spółka kapitałowa. Może być ona założona przez jedną osobę lub więcej. Osobowość prawna spółki uzyskiwana jest po wpisaniu spółki do rejestru. Umowa spółki ma formę aktu notarialnego. Jeśli w skład spółki wchodzi kilku wspólników, należy ustanowić władzę spółki, między innymi zarząd, jak również rady nadzorcze. Spółka z o.o. reprezentowana jest przez zarząd. Decyzje podejmowane są przez zgromadzenie wspólników. Odbywa się ono najczęściej w siedzibie firmy. Wspólnicy są informowani wcześniej o spotkaniu. Spółkę można rozwiązać między innymi w sytuacji, gdy spółka upadnie, gdy wspólnicy zdecydują się na rozwiązanie i podpiszą odpowiednią uchwałę.